U bent hier

schoolraad - ouderraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school.

Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Indien ouders bepaalde agendapunten (conform het huishoudelijk reglement) op de agenda willen laten plaatsen, nemen zij contact met hun afgevaardigde (afgevaardigde ouderraad).

Deze vindt u bij de samenstelling van de schoolraad. Volgende vergadering dinsdag 19 oktober 2021 om 19:00.